Lưỡi dao gạt mực 3 lớp Lưỡi dao gạt mực 3 lớp Lưỡi dao gạt mực 3 lớp
Dao gạt mực 75 độ màu Lá và trắng
Quy cách đóng gói, 1 cuộn 4 mét, nếu quý khách mua lẻ có thể cắt mỗi met.
SZ000192 Sản phẩm bổ trợ in lưới Số lượng: 1 kg


  • &n